Když prožíváme v našem srdci nejrůznější pocity, vytváříme tím různé elektrické a magnetické vlny, které přesahují naše těla daleko do okolí (mnoho kilometrů) a pokud se propojí několik srdcí, vznikne silná energie, která je schopná měnit hmotu a okolnosti kolem nás a pokud se propojí mnoho srdcí, vytvoří se tak mocná energie, že může změnit celý svět.