Víte, že všechny ty úžasné a krásné věci, které vám mají zpříjemňovat život, v sobě ve skutečnosti ukrývají největší ničivou sílu ?

 

Lze je přirovnat k Trojskému koni, protože jejich přítomnost vás může snadno připravit o život. Vaše okolí je těmito hračičkami ve velké míře zamořeno a vy jste po celé dny vystaveni jejich smrtícímu záření. Vy je však vůbec nevnímáte ani si je neuvědomujete, jelikož mají nejrůznější podoby.

 

Způsobují vašemu tělu zhoubná onemocnění a chovají se jako smrtící epidemie.

 

Ale vy jim přesto vždy ochotně otevíráte dveře. Uvědomte si to a vyžeňte je ze svého života! Zacházejte vědoměji se svými mobilními telefony a vypínejte je, pokud je nepotřebujete. Nevyřizujte z pohodlnosti všechny telefonáty mobilem. Pamatujte, že i praktické bezdrátové telefony vám mohou škodit. Chraňte sebe i své děti před tímto druhem záření ! Nepropojujte počítače bezdrátově a vypínejte navigační systémy. Po celý den tak ničíte své magnetické pole a vaše buňky následkem toho mutují. Vaše děti jsou pak náchylné k nemocem s hrozivými následky. O, vy nevědoucí, čeho se to na sobě dopouštíte ? Sami sebe ničíte, a přitom z toho máte radost a myslíte si, že jde o technický pokrok ! Divíte se, proč vaše tělo i nervový systém napadají nejrůznější onemocnění ?

 

Proč tedy nepátráte po příčině !

 

Pokud je to jen trochu možné, nepoužívejte vůbec mobilní telefony, straňte se jich.

 

Jsou pro vás nanejvýš nebezpečné, poněvadž jejich frekvence poškozují nejenom vaše magnetické pole a vaše buňky, ale také narušuje mozkovou činnost v míře, která se slovy vůbec nedá vyjádřit.

 

Umíte si představit, proč se tak vehementně prosazuje bezdrátová komunikace ? Proč a nač má propojovat co nejvíce lidí? Je v zájmu, abyste byli stále více závislými na tomto pohodlném způsobu komunikace, kdy je každý z vás vždy a všude dosažitelný. Víte vůbec, co se děje během telefonického hovoru ve vašem mozku ? Představte si, že byste na pět minut položili hlavu do otvoru mikrovlnné trouby. Intenzita tohoto typu záření je sice o něco silnější, ale efekt telefonování je z dlouhodobého hlediska stejný.

 

Vězte, že někdo vaší pohodlnost záměrně využívá k tomu, abyste sami sobě škodili.

 

Taková je skutečnost. Váš mozek a tělo jsou každou sekundou ozařovány přes spojovací segmenty řízené ze satelitů vysokými elektromagnetickými frekvencemi, a kousek po kousku ničeny. V závislosti na způsobu komunikace a se stoupajícím množstvím dat (tzv. MMS-ky a komunikace prostřednictvím sítí UMTS) je ozařování lidí, kteří si mezi sebou tato data vyměňují, stále intenzivnější. Osoba, jež informace posílá, čeká, dokud se proces přenosu dat nedokončí, a na druhou stranu příjemce zase musí vyčkat vyvolání zprávy ze svého mobilu. Během doby přenosu trpíte největší škody - váš duch a struktura vašeho magnetického pole jsou doslova roztavovány. Důsledkem toho nastává degenerace buněk - a vaše tělo chřadne.

 

Nepřehrávejte si videa na mobilních telefonech

 

minuta tohoto typu záření vám způsobí stonásobně větší škody než dvacetiminutový hovor ! Kolik těchto vymožeností pro vaše pohodlí musí být ještě vyrobeno, abyste se nad tím konečně zamysleli ? Je to vůbec nejnebezpečnější zásah do vašeho těla a jeho vibrací. Uvědomte si konečně, že tento druh komunikace vám krátko době i dlouhodobě opravdu nesmírně škodí ! Vaše těla takhle onemocní nejhorším možným způsobem, neboť vaše buňky mutují a mozek se rozkládá! Může to vést k ochromení a následně odumření celých končetin. Víte kolik funkcí vašeho těla řídí váš mozek? Všechny ! A toto je ten nejnápaditější a nelstivější zásah do vašeho těla, který byl kdy vymyšlen ! Zcela jste pro padli vlivu mocných vaší úrovně bytí. Lidé, probuďte se a změňte směr, jímž jste se dobrovolně vydali! Tato cesta vede ke zkáze a vaše tělo čeká jistá smrt. Není v zájmu, abyste prožili dlouhý život ve zdraví. To je jen iluze vašeho rozumu.


Nikdo z mocných vaší úrovně bytí nemá potřebu vás udržet co nejdéle ve zdraví. Sloužíte jim výlučně jako zdroj energie - živí je váš strach, pochyby a starosti, díky nimž mohou i nadále existovat a působit. Už chápete ?

 

Jsou živí jenom díky těmto energiím a pouze tyto energie jim zajišťují existenci. Inu, už chápete smysl za těmito plány totální manipulace? Nikoho z nich nezajímají vaše přání. A ohromně se mýlíte, pokud si to myslíte. Nicméně, chci vás z nejhlubšího srdce poprosit, abyste nepátrali po těchto darebácích, nehledali viníky. To opravdu není účelem mého poselství; důležité je pouze to, abyste se konečně probudili a převzali zodpovědnost za svůj život. Prosím vás, abyste se vyhnuli jakýmkoliv nízkým emocím, jimiž jsou odsuzování, vymezování se vůči jiným nebo nenávist. To není záměrem těchto řádků. Rád bych vám však osvítil cestu za pravdou a ukázal směr do vaší budoucnosti. Nevyhnutně chraňte před zářením své děti a snažte se omezit jeho vliv na minimum, poněvadž jim nepředstavitelně škodí. Ničí jejich genetické dispozice a poškozuje celistvost magnetické struktury - a poté jsou extrémně náchylné vůči těžkým onemocněním buněk. Jsou vám vydány napospas. Jen na vás je, abyste s jejich zdravím zacházeli zodpovědně.

 

Prosím vás, probuďte se a obraťte tento proces směrem ke světlu. Zbavte se pout mocných vaší úrovně bytí - nemají s vámi žádné dobré úmysly. Beztoho nemáte mnoho možností vyhnout se tomuto dnes již celoplošně působícímu záření. Ozařují vás totiž také mobily jiných lidí. Inu, i když se škodlivým frekvencím vyhýbáte, ovlivňují vás. Chraňte se před tímto šílenstvím a cíleným ničením lidské rasy. Mobilní komunikace byla mezi vás nasazena záměrně, aby zablokovala rotaci vaší božské DNA. Čím vyšších úrovní vibrací planeta Terra dosáhne, tím více je stimulováno i vaše elektromagnetické pole, což by v optimálním případě mohlo vést k rychlé reaktivaci vaší 12vláknové DNA. Smyslem technologie vysokých frekvencí na vaší úrovni bytí je právě zabránit této reaktivaci. Zničení magnetického pole vašeho těla má proto v těchto plánech nejvyšší prioritu. Co cítíte, jakmile slyšíte třetí světová válka ? Napadá vás atomová válka nebo biochemické zbraně ? Lidé, vy skutečně spíte! Válka, z níž máte takový strach, už dávno v plné intenzitě začala. A vy jste uprostřed, jenom jste si toho ještě nestačili všimnout! Tato tichá válka se nenápadně vplížila do vašeho života zcela jinak, než jste to předpokládali - skrze váš životní styl, způsob komunikace, či to, jak se stravujete nebo dopravujete. Jste ve středu dění, ale váš duch je natolik zaslepen, že tuto válečnou mašinérii kolem sebe vůbec nevnímáte. Zabýváte se všelijakými starostmi a trápeními své doby, a zapomínáte přitom, že jste již uprostřed války konce věků. Vskutku se jim podařilo odvrátit vaši pozornost - a vy jste si toho ani nevšimli. Již tu je, třetí světová válka na vaší úrovni bytí už dávno probíhá! Vy máte však natolik zamlženého ducha, že jste si tuto smrtonosnou mašinérii zatím ani nevšimli! Tato válka je proradná a bolestná, neboť docela ničí vaše buňky, ba přivodí vám jistou a tichou smrt.

 

Elektrosmog, mobilní telefony, záření z počítače, mikrovlnné trouby, uměle vytvořená magnetická pole, veškeré přístroje vyrobené pro vaše pohodlí - jako například navigační systémy pro automobily, vysokofrekvenční antény rozmístěné všude po zeměkouli, a v neposlední řadě vaše ochota přinést si smrt až domů v podobě škodlivých potravin - to všechno jsou válečné zbraně ve válce, která zneužívá vaši pohodlnost. Nezapomeňme ani na vysokofrekvenční přístroje, jež ničí celou vaši ionosféru i exosféru a ovlivňují počasí na Zemi. Ochotně a radostně přijímáte všechny tyto věci, které vám - z vašeho pohledu - šetří čas. Kam se poděl váš strach ze zničeného zdraví nebo ztráty života? Cožpak si neuvědomujete, že jste v samotném centru tohoto dění? Nevěříte tomu, že obávaná třetí světová válka již dávno začala? Lidé, vzbuďte se!

 

Tento útok na vás je tichý a neviditelný, úmyslně a systematicky poškozuje vaše buňky a magnetické pole. To je útok na vaše těla; a vy jste na něj dobrovolně přistoupili! Vaše pohodlnost a slepá důvěra z vás udělaly oběti. Nejhorší na tom je, že se to vše děje na základě vašeho svobodného rozhodnutí a vaší vůle! Vy sami celý tento proces řídíte a podporujete tichou globální válku. Konečně našli způsob, jak na vás zaútočit, aniž by omezili či ovlivnili vaši vůli. Uvízli jste v pasti! Mocní provedli vskutku brilantní tah. Mezi vámi se totiž už asi jen sotva najde někdo, kdo by na ničení planety Terra a jejích obyvatel nepřistoupil dobrovolně právě skrze svou pohodlnost. Nehledejte pro to viníky, stačí se podívat do zrcadla!

 

Probuďte se konečně a uvidíte, co se okolo vás děje. Tvořte svoji budoucnost vědomě a myslete zároveň na má slova. Prosím vás z celého srdce, konejte moudře a převezměte zodpovědnost za svůj i život vašich dětí. Máte v rukou veškeré možnosti Univerza, abyste svůj život tvořili podle vlastních představ. V této knize vám pře dávám všechny klíče k pravému poznání, jež vás zbaví pout této úrovně bytí. Víte, proč vaše tělo trpí rakovinou kůže? Na vině není Slunce, ale její příčinou jsou rušivá elektromagnetická pole, mikrovlnné trouby, infikovaná strava a mobilní telefony pro pojené přes síť vysokofrekvenčních radiových stanic. Hlavním důvodem mutace buněk při rakovině kůže je nepřetržitý proud nejrůznějších typů záření a magnetických frekvencí na vaše tělo. Způsobují nevyváženost v rotaci buněk, což má za následek, že mutují.


Čím více se planeta Terra blíží své domovské Galaxii, tím více se její magnetické pole přizpůsobuje nové struktuře.

 

Veškeré uměle vytvořené frekvence a jakákoliv magnetická pole zasahují tím pádem do přirozeného harmonického vývoje každé bytosti. Pokud byste své tělo těmto umělým vlivům nevystavovali, jeho magnetické pole by se svébytně přizpůsobilo novým podmínkám. Tak tomu ovšem není, a vaše buňky stále více degenerují. Kůže se neumí přizpůsobit novým magnetickým frekvencím, tudíž ztrácí rovnováhu. Neradím vám tu, abyste se slunci vyhýbali, ale určitě má - z tohoto důvodu - smysl chránit pokožku před přílišným zářením. Vaše magnetické pole je nestabilní, a tak tělo nemůže využít záření či životně důležité informace Slunce na to, čemu původně slouží.

 

Člověk potřebuje sluneční paprsky k životu - prosvětlují vaše tělo; díky nimž ono může přijímat informace z vesmíru. Slunce existují ve všech slunečních systémech či galaxiích a jsou zodpovědná za vaše vnitřní biologické hodiny, za růst, tvorbu nových buněk, životně důležité hormony a tělesné i duševní zdraví. Sluneční paprsky udržují v provozu životně důležité funkce vašeho těla. Nevyhýbejte se proto slunečním paprskům, vždyť vás zásobují důležitými informacemi a v pravém smyslu slova vás projasňují, neboť skrze tyto frekvence jste propojeni s vesmírem. Na vaší úrovni bytí převládá přesvědčení, že pobyt na slunci způsobuje rakovinu kůže. Ale jak vás může zabíjet něco, co vám dává život a udržuje vás při životě? Je to zavádějící omyl. Příčinou kožních onemocnění jsou umělé frekvence, s nimiž přicházíte každý den do styku; zamořují vaše tělo a systematicky vás připravují o zdraví. Zvlášť citlivě na rušivá pole reagují nejmladší a nejnevinnější bytosti této úrovně bytí, vaše děti. Již v matčině těle do sebe přijímají škodlivá záření. V rámci preventivních vyšetření, s nimiž ochotně souhlasíte, přicházejí do styku s ultrazvukem, který poškozuje jejich buňky a magnetické pole v nejdůležitější fázi vývoje.

 

Ale vy chcete vědět, jestli se dobře vyvíjejí, a dovolujete lékařům, aby provedli tato škodlivá vyšetření. Svým nevědomým stravováním, používáním mobilních či bezdrátových telefonů, mikrovlnných trub, bezdrátových počítačových sítí a konzumací nikotinu, který zamezuje přísun kyslíku do buněk, nenarozeným bytostem cestu do života zrovna neusnadňujete. Již záhy začínáte ničit jejich životy. Děti jsou vám přitom beznadějně vydány všanc, ba nemohou se nijak bránit. Víte, co způsobuje nikotin dětem i vám samotným? Vím, že uznáváte, že je pro vás škodlivý a může vést k onemocnění plic, či vám dokonce může způsobit smrt. Ale to není všechno: tento jed vám má zabránit přijímat kosmické informace! Tudíž kouřením v těhotenství způsobujete, že jsou vaše děti předčasně odstřiženy od božského světla a toku vesmírných informací. Dýchání je znakem Prvotního zdroje; je to důkaz, že jste s ním spojeni v každé vteřině vašeho bytí; dá se též říci, že vás Zdroj prodýchává.

 

Škodlivými technologiemi a jejich vlivy, které zde opětovně zdůrazňuji, se má zablokovat právě příjem kosmických frekvencí a informací transportovaných přirozeným dýcháním, neboť kouřením se slepují plicní sklípky.

 

Odstřiháváte se tak od božského proudu a omezujete svou schopnost tyto informace přijímat. Nejenže vás závislost na cigaretách oslabuje, ale způsobuje vám těžké nemoci. Odděluje vás také od božského dechu, slepuje vaše plíce - a informace nemohou přes plicní sklípky proudit do vašich buněk! Pácháte tak na sobě nesmírnou škodu, ba tím, že kouříte v přítomnosti dětí, se chováte nezodpovědně i vůči nim. Jsou vám vy dány napospas; kvůli vám jsou nemocné a musejí trpět. Lidé, probuďte se a zbavte se této závislosti, která klade stín přes vás a vaše bezbranné děti! Zcela jste tomu propadli a následky jsou neblahé. Uvědomte si, jak jste pohodlní, a podívejte se na svůj život otevřenýma očima. Zeptejte se sebe samých, jak moc jste podlehli těmto strukturám? Jaký mají vliv na váš život i život vašich dětí!? Vždy si najdete nějakou výmluvu či nějaké ospravedlnění. Stále se tak jenom obelháváte, čímž se permanentně ničíte. Probuďte se a pochopte konečně, že váš život - ve skutečnosti už vůbec nepatří vám! Všimněte si a uvědomte si konečně, že přes vás žije někdo jiný a že vy sami jste uvěznění v podmínkách, které vám přinášejí pouze neštěstí! Nemáte jinou možnost - musíte se podívat na to, jak žijete, a zamyslet se nad sebou. Pohlédněte pravdě do očí; a především - buďte k sobě upřímní.

 

Osvoboďte se ze struktur, které ničí jednak vaši duši, jednak vašemu tělu slibují jistý zánik! Vymažte vše, co zde zmiňuji, ze svého života i ze života svých dětí. Udělejte si pořádek v myšlenkách a začněte se chovat jinak. Uvědomte si, jak velmi jste těmto negativním vlivům propadli, nakolik již běsní třetí světová válka ve vaší realitě, a jak vás i vaše blízké každodenně ničí! Bolí to, avšak je to tak. Možná se někteří z vás budou cítit dotčeni, ale má vám to pouze otevřít oči, abyste našli nový směr. Máte svobodnou volbu a rozhodnutí je jen a jen na vás! Toto poznání je velice bolestivé, jelikož vám ukáže, jak vysoká je cena za vaše pohodlí. Jediným způsobem, jak se z toho dostat, je být upřímný a otevřít své srdce této pravdě, a ve své realitě ji i rozpoznat, uvědomit si ji. Je to největší a nejničivější stín vaší duše. Z těchto okolností se můžete osvobodit upřímným poznáním.

 

Pohodlnost lidské rasy se vám stala osudnou; a vy ani necítíte, jak se kolem vašeho krku utahuje oprátka. Není odtud úniku; a nijak vám nepomůže, když se k tomu obrátíte zády. Pravda vás jednou dostihne - a vy se budete muset podívat realitě do očí. Probuďte se konečně! Jste uprostřed reality třetí světové války, a dokonce ji sami dobrovolně v plné míře podporujete! Inu, zajímá vás, jak byste sebe i své děti mohli ochránit před smrtícími frekvencemi? Minerály a přírodní ochranné prostředky se jednoho dne vyčerpají a nebudou je moci odvrátit ani zeslabit. Pravda je bolestivá a ve vaší duši stoupá pocit bezmoci. Rád bych vás utěšil a dodal vám těmito slovy sílu, neboť vám mohou pomoci a ochránit vás před tímto útokem na lidskou rasu. Rozpoznejte v sobě pravdu a proměňte ji v prožitou moudrost a v poznání. Uvědomte si, jak moc jste uvězněni v těchto strukturách, a projevte pevnou vůli se z nich vymanit. V žádném případě nepropadejte emocím, jakými jsou strach či pochyby, přestože situace pro vás není zrovna příznivá. Vyhýbejte se zcela podobným emocím a uvědomte si, že je třeba posilovat auru. Silou svých myšlenek a s poznáním, jež vám zde předávám, reaktivujete ochranný štít svého těla, svoji dvanácti vláknovou DNA. Nemusíte hned zničit všechny své počítače a zlikvidovat mobilní telefony. Důležité je pouze to, abyste rozpoznali a uvědomili si vliv těchto struktur, abyste je oslabili, snížili tyto vlivy na vás a vaše blízké na nutné minimum. Tak se vymaníte z pout mocných, které vás svazují s touto úrovní bytí. Začněte mistrovat tuto úroveň a vysvoboďte se z jejích zastaralých struktur.

 
Probuďte se z polospánku a chovejte se zodpovědněji k sobě i svým dětem.

 

Konejte na této úrovni bytí moudře a vědomě. Uvědomte si znovu moc svých myšlenek, reaktivujte svoji dvanácti vláknovou DNA a vraťte jí podobu, kterou kdysi měla. Nedovolte nikomu, aby si zde, na planetě Terra, podmaňoval a zotročoval vaši duši; žijte zodpovědně. Nenechávejte se zatahovat do machinací mocných a vymaňte se z jejich vlivu. Osvoboďte se, zbavte své tělo bolesti věčného zapomnění a pocitu, že jste odděleni od Prvotního zdroje. Nyní vám předávám vzývání, jež bude ochraňovat vás i vaše bližní. Každá osoba, kromě dětí, si o ochranu musí požádat sama. To, co si přejete pro sebe, můžete nárokovat i pro své děti. Na vaše přání se okamžitě tato ochrana kolem vás zaktivuje. Pamatujte, abyste pomoc obdrželi, musíte o ni nejdříve požádat, protože rozhodující je přitom vaše vůle a svobodné rozhodnutí.

 

Máte možnost volby, nejdříve však musíte o to, co si přejete, požádat sami.

 

Zásah vašich duchovních průvodců bez vašeho souhlasu není možný. Prosím vás, abyste to neopomněli. Dopomohou vám vždy k nejlepšímu možnému výsledku, ale vždy pouze tehdy, jakmile k tomu svolíte. Toto vzývání opakujte nejpozději po sedmi dnech. Po uplynutí této doby je třeba obnovit ochranné frekvence, jinak tato božská ochrana přestane účinkovat. Z hloubi srdce vás prosím, abyste si to vzali k srdci, poněvadž jinak vaše tělo zůstane bez kosmického ochranného štítu. Udělejte si k tomu poznámku, abyste nezapomněli. Aktivaci můžete provést klidně už po pěti či šesti dnech - je to jen na vás; myslete však na to, že po sedmi dnech ochranu ztrácíte. Vězte, že ochrana je účinná pouze před vnějším zářením, jakým jsou vyzařování mobilních telefonů, elektrosmog nebo vysoké frekvence všeho druhu.

 

Proti silným jedům v potravinách se musíte bránit sami tím, že budete vnitřně připraveni a budete konat vědomě.

 

Nestravujte se bezmyšlenkovitě škodlivou potravou a neobklopujte se přístroji, které jsem tu uvedl. Je nutné, abyste se této pravdě vědomě otevřeli, poznali a přijali ji. Jestliže své zvyklosti nezměníte a budete i nadále jednat bezmyšlenkovitě a nesmyslně, tato kosmická frekvence vám přestane pomáhat. Takový vnitřní postoj, jejž projevíte i navenek svým chováním, by vaši touhu po ochraně změnil, poněvadž rozum by vašemu duchu zrcadlil obraz lhostejnosti. Předpokladem této ochrany je pevné vědomí a vnitřní poznání. Je to podobné jako například, když užijete tabletku, která snižuje hladinu alkoholu v krvi, abyste se opět cítili dobře. Tabletka však ztrácí smysl a poslání, pokud byste ji zapíjeli alkoholickým nápojem. Chápete? Žijte zodpovědněji, převezměte zodpovědnost za zdraví svého těla - a přijdete na to. Důležité je, abyste to, co vám zde předávám pochopili, ba co nejlépe uplatnili. Toto není podnětem ani návodem, abyste tato rušivá pole okamžitě vyloučili ze svého života. Pokuste se však s nimi vědomě zacházet; a jeli to možné, vcelku se jim vyvarujte. Vesměs se také vyhýbejte vysokofrekvenčním přenosům dat a nepoužívejte bezdrátový internet. Straňte se přenosu video - a obrazových dat, komunikujte přes mobil co nejméně. Nepřipojujte se přes mobilní telefony k internetu. Tento přenos dat je, co se týče intenzity záření, srovnatelný s hovorem přes UMTS frekvence. Jsou to ty nejškodlivější vysoké frekvence, a vy si je dobrovolně vpouštíte do svého života. Straňte se mikrovln; a pokuste se snížit záření ve vašem okolí na minimum.

 
Vědoměji se začněte i stravovat a kráčejte životem s otevřenýma očima.

 

Převezměte znovu plnou zodpovědnost za svůj život i život vašich dětí. Pamatujte si, že pouze dokonale harmonické včlenění pravd do života, jež vám zde předávám, vás může vysvobodit z tohoto labyrintu. Moudrost obsažená v této knize se předávala již ve starých školách minulých dob, ale adepti měli tehdy na své cestě mnohem méně překážek. Byli zasvěcováni do nejrůznějších stupňů vědomí, a mohli tak své vědomí a poznání pomalu, ale jistě stupňovat. Dnešní situace je mnohem složitější, poněvadž jste orientovaní výhradně navenek. Pohled do vlastního nitra a koncentrace na pravé hodnoty pro vás příliš neznamenají. Nuže, máte svobodnou volbu, ačkoliv tato stezka a poznání s ní spojené zahrnuje bolestivé probuzení i odpoutání se od starých zvyklostí. Tento proces vyžaduje sílu, abyste se zbavili všeho negativního a zvolili si novou cestu. Přesto, vykročte na ni v radostném očekávání, neboť vás čeká vysvobození.

 

Pochopení a prosazení všech těchto moudrostí vyvolá změnu vašich vibrací, což vaše duše velmi rychle pocítí. Váš vnitřní oheň opět vzplane a vy se znovu napojíte na tok informací z božských energií. Opět zažijete pocit jednoty; a život vám začne ukazovat zázraky a přinášet nové zkušenosti. Nyní pár slov k aktivaci ochrany, jež by se měla obnovovat každých sedm dní. Postupujte vědomě a ve svém srdci se připravte na kontakt s Prvotním zdrojem. Ten vás vyslyší a vyšle vám odpovídající frekvence prostřednictvím duchovních průvodců. Vzývání směřuje přímo do cen tra Prastvořitele a má okamžitý účinek. Uvědomte si, že tuto ochranu vytváří - ON sám. Máte tedy podporu nejmocnější energie v Univerzu, jež svou dokonalou a nezištnou láskou vytvoří kolem vás ochranu a posílí vaše odhodlání zbavit se negativních energií.


Spojte se v duchu s Prvotním zdrojem. Pociťte a vnímejte, jak ve vás roste pocit uvolněnosti a bezpečí. Ochrana, jíž se vám dostává, je největší, jakou si bytost může nárokovat. Uvnitřněte v sobě tuto myšlenku a buďte vděční za to, že jste připraveni procítit jednotu s kolébkou vašeho bytí.


Dříve, než vzývání vyslovíte, se třikrát zhluboka nadechněte a vy dechněte. Uvolněte se a zbavte svého ducha veškerých rušivých myšlenek. Dojděte do stavu dokonalého vnitřního klidu a ticha - a na okamžik v něm spočiňte. Nechejte svůj dech volně proudit, přicházet a odcházet; a myšlenky nasměrujte přímo k nejvyšší formě energie v Univerzu. Oddejte se vnitřnímu míru a klidu, a setrvejte v tomto stavu. Pak si před svým vnitřním zrakem vymodelujte obraz krystalické rotace, srovnatelný s centrem obrovského krystalu. Vy jste v jeho středu a cítíte, jak kolem vás rovnoměrně rotuje.


Setrvejte v tomto stavu vědomí a postupně na něj vylaďte své tělo. Příprava by vám neměla trvat déle než tři minuty, poněvadž by to měl být stav lehkosti a radosti, nikoliv křečovitý či násilný. Cvičte se proto v tomto napřed; snažte se nejdříve dostat do stavu radosti, ale především uvolněnosti a lehkosti. Až to zvládnete, přejděte k vzývání. Vyslovujte je s pocitem hlubokého klidu a jistoty, s vědomím, že mluvíte přímo k vašemu Božství, jež je matkou i otcem a jež vás nade všechno miluje. Pociťujte přitom radost a uvědomte si, že jste součástí nejsilnější energie lásky v celém Univerzu. Nic nemůže tuto energii zničit; v celém Univerzu není síla, jež by tuto ochranu prolomila, s výjimkou vaší svobodné vůle, a sice v případě, že byste ochranu sami odmítli. Při vzývání jmenovitě uveďte i své děti. Text zní následovně.


Vzývám nejmocnější energii v celém Univerzu, aby mě (jméno a příjmení) a mé dítě - děti (jméno - jména a příjmení) ochránila pomocí následujících slov.


Tvořím jednotu s největší mocí a energií lásky všehomíru. Tato síla a láska tímto okamžikem proudí mým duchem a tělem - a vytvářejí nyní kolem mě krystalickou ochranu. Tato ochrana je dokonalá a čistá - a žádná negativní síla v celém Univerzu ji nemůže zlomit. Jsem celistvou částí Zdroje a chrání mě energie, s nimiž jsem v jednotě. Já sám - sama jsem ta síla, neboť jsme jedno; jsme navěky neoddělitelní. Budiž světlo, stín ať pomine. Ať se tak stane.


Ať síla a víra posílí vaši cestu. Nechť nekonečná láska Prvotního zdroje a vašich duchovních průvodců vám pomáhá, abyste získali nazpět ztracenou svobodu své duše! Ať se vám dostane ochrany a ať posílí vaše tělo! Vymaňte se z pout této úrovně bytí a vystoupejte do vyšších sfér. Zbavte svého ducha okovů omezeného rozumu a dopřejte si ve vašem životě, ve vaší realitě, uskutečnit i ty největší vize. Otevřete se pro vyšší sféry bytí, pozvedněte se; a radostně se otevřete zázrakům, jež vás tam čekají.
Ať se má slova dotknou vašeho srdce a posílí vás na duchu!

 

Ať vám pravda a hluboce zažité poznání urovnají cestu k moudrosti a umožní vám vystoupat do vyšších sfér bytí !

 

Ať se tak stane !

 

V hluboké lásce Váš přítel z Hvězd

Odhalení z Gaia TV

odhaleny-vesmir13.12.2018

Jason Rice

Zasvěcení do SSP

série: 12, epizoda: 16

uceni-moudrosti13.12.2018

David Wilcock

Harmonické rezonanční vzory života

série: 11, epizoda: 12

lovec-pravdy13.12.2018

Linda Moulton Howe

Důkaz prezidentských schůzek o mimozemské přítomnosti

série: 1, epizoda: 9

hluboky-vesmir13.12.2018

Vzestup umělé inteligence

série: 1, epizoda: 8

absolutne-neuveritelne14.12.2018

George Noory

Pohřešování lidé a portály s Davidem Paulidesem

série: 5, epizoda: 8

rozkvet13.12.2018

Sebeléčba s ájurvédou

Ájurvédská koření pro vyvážené tělo

série: 1 epizoda: 12

hovory-s-dusi12.12.2018

James Van Praagh

Telepatie

série: 2, epizoda: 12

vzorec-zdravi05.12.2018

Regina Meredith

Zářivá dlouhověkost s Patrickem Flanaganem

série: 2, epizoda: 14

odhaleni15.12.2018

David Wilcock

Radionická technologie pro léčení

série: 4, epizoda: 7

otevrena-mysl10.12.2018

Otevřená mysl

Tajná chemtrailová agenda s Michaelem Murphym

série: 2, epizoda:3

chybejici-souvislosti15.12.2018

Gregg Braden

Život na druhé straně simulace

série: 2, epizoda: 6

kvet-zivota14.12.2018

Drunvalo Melchizedek

Spouštěče posunu pólů

série: 1 epizoda: 7

falesne-vlajky10.12.2018

Richard Dolan

Vyšetřování 11. září

série: 1, epizoda: 8

odkaz15.12.2018

Dr. Raymond Moody

Prožitky blízké smrti

série: 3 epizoda: 1

probuzena-duse13.12.2018

William Henry

Hvězdné sémě

série: 2, epizoda: 11

skryty-puvod11.12.2018

Michael Tellinger

Shrnutí Ubuntu

série: 2, epizoda: 8

tajemstvi-zdravi15.12.2018

Mike Adams a Dr. Ed Group

Tajemství zdravého domova

série: 1, epizoda: 12

buzzsaw13.12.2018

Join Sean Stone

Vysokovibrační strava pro starseeds s Bridget Nielsenovou

série: 3, epizoda: 1

nazca15.12.2018

Nové objevy

Aktualizace 7: Další sekvence

série: 1, epizoda: 8

psychedelika10.12.2018

- - -

Psychedelika a vědomí

série: 1, epizoda: 1