Vítejte, milovaní. Jsem s vámi v srdci já Adama z Telosu.

 

Předkládám Vám otevřený dopis pro všechny piloty, co rozprašují chemtrails. Ačkoli je nepravděpodobné, že někteří z nich navštíví tyto stránky a budou číst tento dopis zde, bude tento dopis předáván na energetické úrovni všem těmto pilotům chemtrails co mají duši. Ano, mohou zde být i lidé, kteří nemají duši, jsou umělé inteligence (Roboti).

 

Tedy tato zpráva je směrována těm bytostem u vás na povrchu Země, kteří pracují na objednávku, nebo pod přímým rozkazem z tajných míst (vojáci) a létají s upravenými letadly ze skladů s chemikáliemi na různá území planety a postřikují nebe těžkými kovy - jedy a nově vyvinutými viry, ačkoliv sami věří, že není nic špatného na tom, co dělají.

 
Takže pro všechny, kteří potřebují slyšet.

 

Lidé, žijete na krásné planetě, na modrém klenotu ve vesmíru. Tato planeta byla stvořena Bohem, který miluje své Stvoření. Vy jste byly vytvořeni také jim. Přišli jste sem jako inteligentní bytosti, ale bohužel jste uvízly uvnitř matrixu v iluzi. Když stojíte na Matce Zemi a díváte se na oblohu - Co cítíte ?

 

Jste stále schopni ještě cítit ?

 

U vás pilotů se říká, že v mracích vnímáte neomezenou svobodu. Teď máte možnost létat, když jste o tom snili jako kluci. Byli jste dostatečně inteligentní, abyste dokázali vystudovat letectví a vše co souvisí s řízením letadla. Není u vás v tomto oboru mnoho příležitostí na výběr, můžete létat ve vojenské nebo civilní letecké dopravě, nebo se stát soukromým pilotem. Ale vy jste se rozhodli získat licenci k létání. A teď, co s tím děláte ?

 

Atmosféra Země je nezbytná pro veškerý život na naší planetě. I ten váš a vaše rodiny. Po celá desetiletí lidé na povrchu znečišťovali atmosféru plyny z průmyslového odpadu. Naše vesmírné lodě - Stříbrná flotila, jsou neustále zaneprázdněni při odstraňování chemikálií a znečištění z atmosféry, kde tuto práci konáme znovu a znovu, abychom vám dávali jednu šanci za druhou v naději, že změníte svůj postoj k životu jako civilizace, že si budete vážit i planety Země, která je živou bytostí.

 

A teď přijdou nějací vlivní lidé v obleku za vámi jako vlci a najmou vás jako ovce a dají vám rozkazy: Jen lítej a sprejuj. A vy tvrdíte, že potřebujete tuto práci, že je to práce jako každá jiná, že je to váš příjem, nebo dokonce, že jste prostě nevěděli, nebo se nestaráte o to, co že to vlastně pro ně děláte ! Sedíte uvnitř letadla a jen  stiskněte tlačítko se začátkem postřiku chemtrails.  

 

TÍM SE STÁVÁTE PARAZITY NA OBLOZE A OTRAVUJETE MATKU ZEMI A VAŠE DUŠE BUDOU NÉST ZODPOVĚDNOST ZA TO, K ČEMU JSTE SE NECHALI PODPLATIT. Ale i ti, co tento projekt zničení života - masové vraždy navrhli.

 

JAK HLUBOKO MŮŽE ČLOVĚK KLESNOUT A ÚČASTNIT SE ZNIČENÍ VLASTNÍHO ŽIVOTNÍHO PROSTORU. 

 

Nezáleží na tom, zda používáte anonymní, nebo registrovaná letadla. Špinavou práci, kterou vykonáváte, uděláte v každém případě. Když ubližujete tvorům, zraňujete i sami sebe, vaše tělo bylo původně zamýšleno jako chrám Boží, měli byste si vážit vše živé. Na Zemi i mezi lidmi jsou bytosti, kteří nectí žádný život Stvořitele a kteří se snaží v nést zlo na Zemi. A ti co vás najímají, jsou jedni z nich. Jim nezáleží ani na vašich životech, cožpak to nevidíte, pro koho pracujete ?

 

Zneužíváte svobodného prostoru v oblacích, který by se měl sdílet nepoškozený se všemi. Byla vám dána Stvořitelem svobodná vůle, se kterou neumíte zacházet. Říkat, že jste prostě nevěděli, co jste dělali, není nic jiného než se snažit uniknout odpovědnosti. Nikdy není pozdě přestat, A TAK VÁS VYZÝVÁME, ABYSTE ZMĚNILI VAŠI PRÁCI PRO VYDĚLÁVÁNÍ PENĚZ ZA PRÁCI, VE KTERÉ NEUBLIŽUJETE A NEPOŠKOZUJETE PLANETU ZEMI A SAMOTNOU CIVILIZACI. A JESTLI BUDETE POKRAČOVAT V POSTŘIKOVÁNÍ BUDETE MUSET NÉST NÁSLEDKY.

 

Modrá obloha, čistá a zářící láskou ke Stvořiteli, má být neznečištěná.

 

Kosmický (vesmírný) zákon odstraní všechny parazity, co takto škodí obloze, tedy to radši zastavte před tím, než tento zákon zasáhne v rámci vyššího řádu. Vždy máte volbu, ale pak neříkejte, že jste nebyli varováni, pokud i nadále budete setrvávat v této pozici.

 

Stále máte zkoušku lidé - duchovní zkoušku jak se zachováte, zda pochopíte vyšší principy života Stvořitele a zda se naučíte si ho vážit, vážit si život, který byl vám dán milovaným Stvořitelem k moudrému prožívání. Zastavte se a zastavte to právě teď ! Dejte ruce od toho pryč.

 

Vaše řemeslo postřikování chemtrails se obrátí v trosky.

 

A ujišťuji vás, že to není "pomsta" Boha žádného druhu. Není to nic jiného než to, co jste vytvořili sami tím, že jste pohrdali kosmických zákonem. Je to vaše poslední šance, lidé.

 

Já, Adama z Telosu mluvím také jménem Matky Země, která si zaslouží upřímné poděkování za péči pro své děti, místo toho abyste ji udeřili přímo do obličeje. Jestliže přestanete ze své svobodné vůle budete požehnáni. Pokud ne, tak počkáme a uvidíme.

 

Díky doručovatelské službě bude tato zpráva doručována dotyčným osobám. Pokud i vy milí čtenáři víte o nějakém pilotu, který takto pracuje, pak mu prosím zkopírujte tuto zprávu a předejte mu jí osobně.

 

Děkuji za vaši podporu a pomoc, váš věčný přítel Adama z Telosu.

 

Sdělení ke stažení: